Η εταιρία “Kanakis” συμμετέχει στην Food Expo 2016

Food Expo 2016

International Food and Beverage Exhibition

19-21.03.2016

HALL 3, STAND E37