Η ΕΤΑΙΡΙΑ “KANAKIS” ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ FOOD EXPO 2017

FOOD EXPO 2017

International Food & Beverage Exhibition

18-20.03.2017

Visit us in Hall 3, Stand E36