Πράσινες Ελιές σε Βάκουμ και Κουτί 300 gr

Η ελιά αποτελεί βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Μόλις οι ελιές φτάσουν στο στάδιο της ωρίμανσης,  συλλέγονται μία προς μία με το χέρι. Μετά την ποιοτική διαλογή, διατηρούνται σε δεξαμενές με άλμη. Στη συνέχεια συσκευάζονται χωρίς την προσθήκη χημικών συντηρητικών.

Πράσινες Ελιές σε Βάκουμ 300 gr

Η ελιά αποτελεί βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Μόλις οι ελιές φτάσουν στο στάδιο της ωρίμανσης,  συλλέγονται μία προς μία με το χέρι. Μετά την ποιοτική διαλογή, διατηρούνται σε δεξαμενές με άλμη. Στη συνέχεια συσκευάζονται χωρίς την προσθήκη χημικών συντηρητικών.

Ελιές Μιξ σε Βάκουμ και Κουτί 300 gr

Η ελιά αποτελεί βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Μόλις οι ελιές φτάσουν στο στάδιο της ωρίμανσης,  συλλέγονται μία προς μία με το χέρι. Μετά την ποιοτική διαλογή, διατηρούνται σε δεξαμενές με άλμη. Στη συνέχεια συσκευάζονται χωρίς την προσθήκη χημικών συντηρητικών.

Πράσινες Ελιές σε Βάζο 210 gr

Η ελιά αποτελεί βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Μόλις οι ελιές φτάσουν στο στάδιο της ωρίμανσης,  συλλέγονται μία προς μία με το χέρι. Μετά την ποιοτική διαλογή, διατηρούνται σε δεξαμενές με άλμη. Στη συνέχεια συσκευάζονται χωρίς την προσθήκη χημικών συντηρητικών.

Ελιές Καλαμών σε Βάκουμ και Κουτί 300 gr

Οι ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ αποτελούν βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Μόλις οι ελιές φτάσουν στο στάδιο της ωρίμανσης,  συλλέγονται μία προς μία με το χέρι. Μετά την ποιοτική διαλογή, διατηρούνται σε δεξαμενές με άλμη. Στη συνέχεια συσκευάζονται χωρίς την προσθήκη χημικών συντηρητικών.

Ελιές Καλαμών σε Βάκουμ 300 gr

Οι ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ αποτελούν βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Μόλις οι ελιές φτάσουν στο στάδιο της ωρίμανσης,  συλλέγονται μία προς μία με το χέρι. Μετά την ποιοτική διαλογή, διατηρούνται σε δεξαμενές με άλμη. Στη συνέχεια συσκευάζονται χωρίς την προσθήκη χημικών συντηρητικών.

Ελιές Καλαμών σε βάζο 210 gr

Οι ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ αποτελούν βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Μόλις οι ελιές φτάσουν στο στάδιο της ωρίμανσης,  συλλέγονται μία προς μία με το χέρι. Μετά την ποιοτική διαλογή, διατηρούνται σε δεξαμενές με άλμη. Στη συνέχεια συσκευάζονται χωρίς την προσθήκη χημικών συντηρητικών.

Ελιές Μιξ σε Βάκουμ 300 gr

Η ελιά αποτελεί βασικό προϊόν της μεσογειακής διατροφής. Μόλις οι ελιές φτάσουν στο στάδιο της ωρίμανσης,  συλλέγονται μία προς μία με το χέρι. Μετά την ποιοτική διαλογή, διατηρούνται σε δεξαμενές με άλμη. Στη συνέχεια συσκευάζονται χωρίς την προσθήκη χημικών συντηρητικών.